ODVETNIŠKA PISARNA

Navdušenje, inovacija, profesionalnost,
sposobnost, diskretnost, odzivnost,
ugodnost/kakovost, mednarodnost.

Poleg naštetega se odvetniška pisarna lahko pohvali s stalnim strokovnim usposabljanjem, z varovanjem podatkov in z izredno odzivnostjo, saj so odvetniki dosegljivi ob vsakem trenutku in vsak dan v letu. Ponasa se tudi s tehnološko dovršenostjo, ki se kaže v uporabi najnaprednejših računalniških sistemov.

Znotraj strokovne strukture, ki sloni na kriteriju delitve in usposabljanja osebja na različnih pravnih področjih, v pisarni delujejo trije odvetniki in številni zunanji sodelavci, med katerimi so odvetniki,

računovodje, davčni strokovnjaki in številni italijanski in tuji odvetniski pooblascenci, ki deljujejo v luči skupnega sodelovanja na področju odvetniških storitev in svetovanja v državah Vzhodne Evrope, še posebej v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Rusiji znotraj izbrane mreže strokovnjakov.

Kontaktirajte nas

Odvetnik dr. Samo SANZIN

Že več kot 40 let in že dve generaciji
Odvetniška Pisarna Sanzin s strastjo in predanostjo
skrbi za svoje stranke.

Odvetnik Samo SANZIN, rojen v Gorici 16.02.1963, je porocen; maturiral je na Slovenskem klasičnem Liceju, diplomiral na Univerzi v Trstu; vpisan je v Odvetniško Zbornico v Gorici in kvalificiran za zastopanje na kasacijskem sodišču v Rimu; je samostojni odvetnik in lastnik Odvetniške Pisarne Sanzin, ki že 40 let nudi pravne storitve in ima naslov tudi v Ljubljani.

ODVETNIŠKI POOBLAŠČENCI

Odvetniška Pisarna Sanzin deluje po celi Italiji in v tujini, predvsem pa v Sloveniji, Rusiji, na Hrvaškem in v Srbiji. Svetovanje je namenjeno tako italijanskim strankam, ki poslujejo v omenjenih državah, kot tudi tujim strankam za potrebe povezane z Italijo.

Kontaktirajte nas

Znanje jezikov: italijanscina, slovenščina, ruščina in angleščina pisno in ustno.

KOMPETENCE

Štirje odvetniki, številne specializacije
in skupina mednarodnih sodelavcev.

Zahvaljujoč mreži odvetnikov, izvedencev in svetovalcev, s katerimi trenutno sodeluje, lahko Odvetniška Pisarna Sanzin nudi pravne storitve na številnih pravnih področjih, tako v Italiji kot v tujini.

Mednarodna naravnanost Odvetniške Pisarne Sanzin zagotavlja sposobnost reševanja težav, ki zahtevajo koordinirano sodelovanje med različnimi državami.

Kontaktirajte nas

Civilno
Področje

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo
 • Trgovinsko in družbeno pravo
 • Davčno upravno pravo
 • Družinsko pravo in dedovanje
 • Prevozniško pravo
 • Prometne nezgode
 • Stečajno pravo
 • Zavarovalniško, bančno, finančno pravo
 • Lastništvo
 • Spori in arbitraža

Mednarodno
Področje

 • Mednarodno trgovinsko pravo
 • Nepremičninsko pravo
 • Mednarodne arbitraže
 • Prometne nezgode (na področju
  Slovenije, Srbije,
  Črne Gore, Hrvaške)

Kazensko
Področje

 • Kaznivo dejanje zoper osebo
 • Kaznivo dejanje zoper premoženje
 • Kaznivo dejanje zoper upravo
 • Kazniva dejanja sodne oblasti
 • Kazniva dejanja “belih ovratnikov”
 • Davčna kazniva dejanja

KONTAKT

Studio Legale Sanzin - ITALIJA
via A. Diaz, 11 | 34170 Gorizia
ID za DDV : P.I. 01050950318 | Davčna Št. SNZSMA63B16E098V

tel: +39/0481/ 33803
mob: +39/335/477530
fax: +39/0481/33415

Studio Legale Sanzin - SLOVENIJA
Kapiteljska ulica 9 | 1000 Ljubljana


tel: +39/0481/ 33803
mob: +386/30/248266
fax: +39/0481/33415

ZAVAROVANJE – LAW INSURANCE

Odvetniška Pisarna Sanzin je pri zavarovalnici UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. sklenila zavarovanje, ki krije strokovna tveganja.